Denna hemsida rymmer fyra bloggar på temat Ny Inre Balans.

Bloggare är det gifta paret Angelica och Thomas Hede. Båda har personlig och yrkesmässig erfarenhet av psykisk sjukdom, relationsproblem, utbildning och uppfostran av barn och ungdomar och sociala och ekonomiska svårigheter. De delar också gemensamt intresse för och utövandet av forskning och vetenskap, klimat- och miljöfrågor och olika former av kreativitet.

Den tredje bloggen är en gästblogg. Angelica och Thomas bjuder in personer som vill blogga på temat Ny Inre Balans. Kanske är det någon av våra vänner, någon arbetskamrat eller någon som kontaktat oss och bett om lov att få blogga här. Vi läser bloggen i förväg så att dels det passar in på temat Ny Inre Balans och dels inte är stötande eller allt för provokativt eller kränkande.

Blogg fyra är en fotoblogg för gästfotografer. Temat är mindfulness som är en beforskad metod att behandla psykisk sjukdom och psykiska besvär med. Lugna och harmoniska bilder av naturen skapar tid för eftertanke och reflektion, samt tid att bara vara.

Ny Inre Balans innebär att hitta ett sätt att leva som är i jämvikt, lycka och harmoni. Det är ibland lätt att ta till enkla lösningar för att nå detta så som fysisk träning, olika dieter, renovering, karriär och shopping. Visst bidrar sådant till välmående, men budskapet från bloggarna är att bakom detta så finns det känslor, tankar, önskningar och fantasier som sällan får tillräckligt med utrymme. Genom att stanna upp och reflektera kring vad som verkligen påverkar ditt mående, så kan man nå en Ny Inre Balans.

Vi finns på både Facebook och Twitter som @nyinrebalans

Diskutera blogginläggen på Facebook här!