Några tjänster för Ny Inre Balans

Här kommer några tjänster att presenteras. För tillfället är de med som exempel på vad Ny Inre Balans skulle kunna hjälpa till med på sikt. Denna verksamhet finns ännu inte aktivt, men beroende på intresse kan dessa tjänster bli tillgängliga i framtiden.

Exempel 1

Pris: 1,00 SEK
Föreläsningar kring någon eller några av de huvudteman som Ny Inre Balans handlar om. 1 timme eller enligt önskemål.

Exempel 2

Pris: 2,00 SEK
Genom ett ovetenskapligt samtal kring abstrakta Tarotkort så kan man finna nycklar till olösta konflikter och problem eller finna svar från tex din barndom. Det ockulta inslaget skapar en gynnsam atmosfär att hantera svårigheter på ett mer lättsamt sätt. Genom ett vetenskapligt och beforskat sätt (KBT) så kartläggs och utreds de svårigheter som tarot-gestaltningen berört. Tarot-gestaltningen leds av auktoriserade socionomen Angelica Hede med vidarutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtalet kan vara individuellt, eller för par.

Exempel 3

Pris: 3,00 SEK
Utvecklande samtal för grupper! Har ni kört fast? Finns det olösta konflikter i er grupp? Behöver ni hjälp? Det är inte ovanligt att professionellt ledda samtal kan ge snabba resultat på ett enklare sätt för er att nå en ny inre balans. Arbetsglädje och kreativitet hämmas då psykosociala faktorer så som stress, avundsjuka eller mobbing får vara oemotsagda i tysthet. Lyft ert samarbete och utvecklas tillsammans under ledning av auktoriserad, steg1-utbildade Angelica och pedagog Thomas med tioåriga erfarenheter av möte med familjer, ungdomar och organisationer.