Några tjänster för Ny Inre Balans

Här kommer några tjänster att presenteras. För tillfället är de med som exempel på vad Ny Inre Balans skulle kunna hjälpa till med på sikt. Denna verksamhet finns ännu inte aktivt, men beroende på intresse kan dessa tjänster bli tillgängliga i framtiden.

Föreläsning

Pris: 650,00 SEK
Föreläsningar kring någon eller några av de huvudteman som Ny Inre Balans handlar om. 1 timme eller enligt önskemål.

Tarot-gestaltning

Pris: 300,00 SEK
Genom ett ovetenskapligt samtal kring abstrakta Tarotkort så kan man finna nycklar till olösta konflikter och problem eller finna svar från tex din barndom. Det ockulta inslaget skapar en gynnsam atmosfär att hantera svårigheter på ett mer lättsamt sätt. Genom ett vetenskapligt och beforskat sätt (KBT) så kartläggs och utreds de svårigheter som tarot-gestaltningen berört. Tarot-gestaltningen leds av auktoriserade socionomen Angelica Hede med vidarutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT). Samtalet kan vara individuellt, eller för par.

Konsultation

Pris: 550,00 SEK
Vill du ha hjälp med ett specifikt ärende? Har du kört fast och behöver råd? Dokumentera med hjälp av vårt stöd ett problem för dig personligen eller de grupp du själv är del av eller leder för att sedan skicka in till oss på ny inre balans. Vi ser över och undersöker möjligheterna till en lösning och en plan att arbeta efter. Denna skickas tillbaka på ett lättbegripligt och enkelt sätt att följa.

Ny Inre Balans

Pris: 230,00 SEK
Boken med samma titel som hemsidan är påbörjad att skrivas och den kommer att innehålla tips och idéer att nå ny inre balans privat och i yrkeslivet. Har du något du vill bidra med så tveka inte att höra av dig! Det går också bra att förbeställa utan att betala i förskott (intresseanmälan)! info@nyinrebalans.se

Utvecklande samtal, grupper och familjer

Pris: 850,00 SEK
Utvecklande samtal för grupper! Har ni kört fast? Finns det olösta konflikter i er grupp? Behöver ni hjälp? Det är inte ovanligt att professionellt ledda samtal kan ge snabba resultat på ett enklare sätt för er att nå en ny inre balans. Arbetsglädje och kreativitet hämmas då psykosociala faktorer så som stress, avundsjuka eller mobbing får vara oemotsagda i tysthet. Lyft ert samarbete och utvecklas tillsammans under ledning av auktoriserad, steg1-utbildade Angelica och pedagog Thomas med tioåriga erfarenheter av möte med familjer, ungdomar och organisationer.