Lista på Gästbloggare

På denna lista finns namnen på de Gästbloggare i Gästbloggen Världen som bidragit med texter. De som bloggat anonymt finns med som namnet Anonym med en siffra i ordningen, till exempel Anonym7. Foton är heller inte obligatoriska och de kan föreställa annat än ansiktet på bloggaren. En kort beskrivning lämnas valfritt, samt valfria kontaktuppgifter. Vi hoppas på så sätt få en levande diskussion och ett tillåtande klimat på hemsidan! Mycket nöje!

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.